Textos
Título Categoria Data Leituras
O desencontro Poesias › Tristeza 17/01/16 5
Chamas na floresta Poesias › Tristeza 28/12/15 2
Tristeza de lama e sangue Poesias › Tristeza 17/11/15 4
Quando dói meu coração Poesias › Tristeza 14/09/15 9
Sem regresso Poesias › Tristeza 06/04/15 9

Imagem de cabeçalho: raneko/flickr